Revisorer leverer flerfacetteret hjælp til virksomheder

Et revisorfirma kan i dag mere end at hjælpe med bogføringen og holde øje med, om årsregnskabet stemmer. De kan også hjælpe dig med inkassosager, hvis du selv er en lidt konfliktsky karakter, som ikke kan overkomme at inddrage fogedretten. Og så kan de hjælpe med mere bløde ting, bl.a. HR- og personaleudvikling. Så en revisor kan altså også agere konsulent ved organisatoriske spørgsmål.

Firma i Nordjylland? Find revisor i Aalborg

Hvis du har en virksomhed i Nordjylland, er det ikke som sådan svært at finde en revisor. Der skulle gerne være én i de fleste større provinsbyer, og du behøver ikke nødvendigvis vælge den, der ligger tættest på dit firma. Når det så er sagt, kan der være situationer, hvor det er rart at snakke med en revisor ansigt til ansigt. For at ingen parter skal rejse for langt for at mødes, så vælg en lokal revisor.

Det kunne fx være en revisor Aalborg, hvis du har firma i ”Nordens Paris”.

Skal strategiplanen ændres?

Måske har du på fornemmelsen, at der er nogle ting ved virksomhedens strategi, der kan optimeres – fx fordi det har vist sig svært at drive en rentabel virksomhed efter forretningsplanens oprindelige strategi. Hos en moderne revisor kan du få strategianalyser udført, hvilket kan hjælpe dig med at bryde tunnelsynet og blive opmærksom på andre markeder at opsøge eller på de felter, du overser.

Få virksomhedstjek udført

Det kan også være, du tænker, at det økonomisk egentlig går meget godt i firmaet, men du ønsker, at nogen udefra ser, om det faktisk er tilfældet. I sådan en situation kan du få en revisor til at lave et virksomhedstjek, hvor de ser på din likviditet – altså på firmaets evne til at betale det, den skal af med til kreditorer for at kunne fortsætte med at køre. Lad en revisor tjekke, om alt er vel i firmaet.