Hvad er magtanvendelse?

Magtanvendelse er en fællesbetegnelse for enhver form for trusler, vold, tvang, urimelige begrænsninger eller andre former for chikane, der kan udøves af myndigheder eller andre personer mod andre personer. Magtanvendelse kan have mange forskellige former, herunder fysiske og psykiske overgreb, trusler om vold, urimelige fængslinger eller arrestationer og urimelige begrænsninger af personlige rettigheder.

Hvordan kan det komme til udtryk

Magtanvendelse kan være alt fra et skub i ryggen til tæsk, og den kan udøves af både politi, vagter og andre offentligt ansatte. Magtanvendelse er dog ikke tilladt, hvis den påfører den anden unødvendig lidelse eller fare for liv eller helbred.
En af de mest omtalte magtanvendelsessager i Danmark, er sagen om Amalie, der i 2008 døde af kvælning, efter at have fået et kvælertag på et diskotek i København. Efterforskningen viste, at der var anvendt for meget magt under anholdelsen, og de to vagter blev dømt for grov vold.
Hvis du er i tvivl om, hvornår magtanvendelse er berettiget, så kan det være en god idé at deltage i et magtanvendelse kursus, hvor du kan lære mere om emnet.

Hvornår kan magtanvendelse udøves

Magtanvendelse er en pligt for politiet, hvis de bliver overfaldet, de har brug for at beskytte sig selv eller andre, eller hvis de bevogter en fange, der forsøger at flygte. De må dog kun bruge magtanvendelse, hvis det er absolut nødvendigt.
Magtanvendelse er tilladt for vagter, hvis de bliver overfaldet, eller de forsøger at forhindre en forbrydelse. Hvis de er ansat til at passe på et sted, må de også bruge magtanvendelse, hvis en person nægter at forlade stedet efter at have fået påbud om det.
Magtanvendelse må ikke anvendes, hvis det ikke er absolut nødvendigt. Det vil sige, at det må kun anvendes, hvis der ikke er andre måder at få den pågældende til at lade være med at fortsætte med det, de laver.
Hvis du er i tvivl om magtanvendelse, så er det en god idé at deltage i et magtanvendelse kursus, hvor du kan få mere at vide om emnet.