Få støtte der gør din virksomhed mere konkurrencedygtig

En SMV pulje er en tilskudsmulighed for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at øge deres digitale kompetencer og gøre deres virksomhed mere konkurrencedygtig. Puljen har til formål at hjælpe SMV’er med at udvikle deres digitale strategier og implementere de nødvendige teknologiske løsninger.

Puljen blev etableret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen i 2018 som en del af regeringens samlede strategi for at styrke de danske SMV’ers digitale kompetencer og konkurrenceevne. Puljen er en del af SMV initiativet, der også omfatter rådgivning og kompetenceudvikling på området.

 

Hvem kan søge en SMV pulje?

En SMV: Digital pulje er åben for alle danske SMV’er, uanset størrelse og branche, og det er muligt at søge tilskud på op til 100.000 kr. til projekter, der har til formål at øge virksomhedens digitale kompetence. Det kan fx være projekter om udvikling af hjemmesider, implementering af CRM-systemer, markedsføringsstrategier på sociale medier eller optimering af logistik- og produktionsprocesser.

En af de største fordele ved SMV:Digital puljen er, at den kan hjælpe virksomhederne med at træde ind i en digitaliseret verden, som kan være svær at navigere i uden ekspertise. Men puljen kan også fungere som en økonomisk hjælp til virksomheder, der allerede har en digitale strategi, som de ønsker at udvide og forbedre.

Hvordan får du tilskud?

For at kunne modtage tilskud fra en SMV: Digital pulje, skal virksomhederne udarbejde en ansøgning, der beskriver projektets formål, mål og forventede resultater. Derudover skal der medtages en beskrivelse af de konkrete aktiviteter, der skal udføres for at realisere projektet, samt en oversigt over projektets økonomi og tidsplan.

Ansøgningerne bliver vurderet af en uafhængig komité, der evaluerer projektets relevans i forhold til SMV’ens strategiske formål og virkning på virksomhedens konkurrenceevne. Komitéen tager også højde for projektets økonomiske bæredygtighed og gennemførlighed.

Det er også vigtigt at nævne, at en SMV: Digital pulje ikke kun er en økonomisk støtte, men at den også kan fungere som en lanceringstilbud på digital rådgivning og sparring. Som en del af puljen bliver der nemlig tilbudt gratis rådgivning og sparring fra erfarne konsulenter, der hjælper SMV’er med at udvikle og implementere deres digitale strategier. Dette er en fordel, der kan hjælpe SMV’er med at implementere nye digitale løsninger og samtidig optimere de eksisterende.

En SMV: Digital pulje er en vigtig del af regeringens samlede strategi for at styrke de danske SMV’ers konkurrenceevne og digitale kompetencer. Det er et initiativ, der kan hjælpe SMV’er med at øge deres digitale tilstedeværelse og dermed skabe større synlighed og vækstmuligheder på markedet. En SMV pulje er en tilskudsmulighed, der kan hjælpe SMV’er med at finansiere og gennemføre digitale projekter, som kan have en stor indvirkning på virksomhedens konkurrenceevne og fremtidige vækst.